Trends in Beeld

Studie- instructietijd

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van het onderwijs is het aantal uren dat leerlingen en studenten les krijgen of aan hun studie besteden. Het aantal contacturen tussen studenten of leerlingen en hun leraren stelt hen in staat effectief te leren. Education at a Glance 2013 laat zien dat landen hierin verschillende keuzes maken. Daarbij gaat het zowel om de vorm en duur van de instructietijd, als de vakken die, al dan niet verplicht, worden gegeven.

Voor het hoger onderwijs is er geen internationale vergelijking van contacturen of studie-uren beschikbaar. Met de studentenmonitor wordt wel een indruk gekregen van het aantal uren dat studenten gemiddeld aan hun studie besteden.

Monitor Trends in Beeld