Trends in Beeld

Kwaliteit

Een goed opgeleide bevolking is essentieel voor de sociale en economische welvaart in de maatschappij. Onderwijs is voor individuen de sleutel tot maatschappelijk succes. De huidige kenniseconomie stelt hoge eisen. Bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs zijn kenmerken van de schoolorganisatie (zoals kwaliteitszorg en transparantie) maar ook die van het personeel (zoals de verwachte uitstroom en het aantal onbevoegden voor de klas). Om vast te kunnen stellen of de onderwijskwaliteit zich ook daadwerkelijk goed ontwikkelt, in de tijd en in internationale vergelijkingen, is kennis van het behaalde resultaat van belang. Hoe presteren leerlingen en studenten, wat is het opleidingsniveau in Nederland en kunnen afgestudeerden makkelijk een baan vinden? Daarnaast geeft ook de internationale concurrentiepositie van onze hoger onderwijs instellingen een indruk van de kwaliteit.

Kwaliteit
Monitor Trends in Beeld