Trends in Beeld

Nederlandse weergave

De Nederlandse weergaven laten op een dynamische wijze de trendontwikkeling van een aantal belangrijke onderwijsindicatoren zien in de aflopen 10 jaar (indien data beschikbaar). Het aantal voortijdig schoolverlaters is de afgelopen jaren afgenomen, maar de verschillen tussen regio's en gemeentes zijn groot. Eveneens te zien zijn de verschillende demografische ontwikkelingen per gemeente voor de leeftijdsgroepen in het basis- en voortgezet onderwijs. Terwijl gemeentes als bijv. Westervoort een sterke afname vertonen van het aantal kinderen in de leerplichtige leeftijd, maken gemeentes als bijv. Lansingerland juist een sterke groei door. In het voortgezet onderwijs is daarnaast een algemene trend waarneembaar dat een toenemend percentage kinderen kiest voor de hogere onderwijsvormen havo en vwo.

Monitor Trends in Beeld