Trends in Beeld

Onderwijsbestel

Onderwijsstelsels zijn veelvormig en hebben vele kenmerken. Tussen landen bestaan grote verschillen in opzet, organisatie en financiering van het onderwijs. Zo zijn er verschillen in de aanvangsleeftijd en de duur van het leerplichtig onderwijs, de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs, de vrijheid in schoolkeuze, en de aansturing van scholen. Ook de stelsels voor beroepsonderwijs vertonen forse verschillen, vooral in varianten van combineren van werken en leren.
In vergelijking met de Scandinavische landen, Angelsaksische landen en de buurlanden kenmerkt het Nederlandse onderwijsstelsel zich vooral door vrijheid van schoolkeuze, autonomie, vroege selectie en de inrichting van het speciaal onderwijs. Verder is in Nederland, net als in bijvoorbeeld Duitsland en Zwitserland, sprake van een forse deelname aan vormen van beroepsonderwijs. Beroepskwalificaties spelen in deze landen een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. In landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk is beroepsonderwijs juist een zeldzame variant. Het onderwijs levert in deze landen generiek geschoolde werknemers af in een liberale markteconomie.

Onderwijsbestel
Monitor Trends in Beeld