Trends in Beeld

Aandeel lwoo -leerlingen per gemeente

Een leerling kan leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen als hij extra ondersteuning nodig heeft om een diploma te halen. Als een leerling lwoo krijgt, volgt hij onderwijs in een van de vier leerwegen van het vmbo. Hoewel het aandeel lwoo-leerlingen in het vo in het verleden aanzienlijk is toegenomen, is vanaf 2005 aan deze stijging een einde gekomen. Ook voor de komende jaren wordt er (gemiddeld over Nederland) geen groei meer verwacht. Wel zijn er zijn grote regionale verschillen zichtbaar, ook in de ontwikkeling door de tijd.
De kaart toont de ontwikkeling van het percentage lwoo-leerlingen in het 3e leerjaar van het vo, sinds de invoering van het onderwijsnummer in 2003. Door het onderwijsnummer is per woongemeente van de scholier nauwkeurig inzichtelijk welk percentage leerlingen welk soort onderwijs volgt.
Door de gefaseerde invoering van het onderwijsnummer zijn de gegevens van de jaren 2003 t/m 2005 exclusief AOC leerlingen (= groen onderwijs). De jaren 2006 t/m 2013 zijn wel inclusief de AOC leerlingen. Alle gegevens zijn exclusief PRO-onderwijs (praktijkonderwijs).

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aandeel lwoo -leerlingen per gemeente
als % van het totaal vo leerlingen in het derde leerjaar

Bron: DUO


Monitor Trends in Beeld