Trends in Beeld

Aanbod van professionele podiumkunsten

Het totale aantal voorstellingen en concerten op VSCD-podia nam in 2008 voor het eerst in jaren af. Ten opzichte van 2007 is het aantal voorstelling met ruim 9 procentpunt gedaald.

Aanbod van professionele podiumkunsten
Aantal uitvoeringen op schouwburgen, concertzalen en theaters aangesloten bij de VSCD

Bron: Podia, Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies


Monitor Trends in Beeld