Trends in Beeld

Aantal gesubsidieerde cultuurinstellingen (2)

De figuren Aantal gesubsidieerde cultuurinstellingen (1+2) tonen het aantal rechtstreeks door het rijk gefinancierde instellingen per sector. Hier blijkt dat de podiumkunstinstellingen veruit in de meerderheid zijn. Veel van deze instellingen zijn met ingang van 2009 overgedragen aan de gemeenten en cultuurfondsen. Bovendien zijn de Raad voor Cultuur en de cultuurfondsen gevraagd om minder plannen te honoreren, en meer middelen toe te kennen per instelling.

Aantal gesubsidieerde cultuurinstellingen (2)
in het kader van de Cultuurnota / Subsidieplan

Bron: OCW (registratie in Kubus)


Monitor Trends in Beeld