Trends in Beeld

Percentage ho-opgeleiden onder 30-34 jarigen

In Europees verband is afgesproken dat in 2020 ten minste 40 procent van de 30- tot 34-jarigen binnen Europa een opleiding op tenminste ho-niveau heeft afgerond. In 2008 zat Nederland al op het niveau van het in 2020 gewenste EU-gemiddelde en het percentage is inmiddels gestegen naar 43 procent in 2013.

Percentage ho-opgeleiden onder 30-34 jarigen

Bron: Eurostat


Monitor Trends in Beeld