Trends in Beeld

Opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking

In de afgelopen tien jaar zorgden de verbeterde aansluiting tussen de onderwijssoorten en de toename van het aantal gediplomeerden voor een hoger opleidingsniveau in Nederland. De laatste jaren is het aandeel ho opgeleiden vrijwel stabiel.

Opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking
In procenten van het totaal

Bron: CBS, Statline


Monitor Trends in Beeld