Trends in Beeld

Mening van Nederlanders over de kwaliteit van het onderwijs

Het rapportcijfer dat burgers de afgelopen jaren aan het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gaven, daalde tussen 2004 en 2007 licht. In 2008 waren burgers weer iets positiever dan in de jaren daarvoor.

Mening van Nederlanders over de kwaliteit van het onderwijs
Rapportcijfer van Nederlanders over mbo, hbo, wo

Bron: OCW; Onderwijsmeter 2005-2008 en Opinieonderzoek Onderwijs 2010


Monitor Trends in Beeld