Trends in Beeld

Aantal studenten in het hoger onderwijs als percentage van de bevolking van 18-25 jaar

Ten opzichte van 1950 is het aantal in het ho ingeschreven studenten sterk gestegen (van 5 naar 40 procent van de bevolking in de relevante leeftijdsgroep van 18-25 jaar). Deze toename vlakt van 2010->2011 enigszins af.

Aantal studenten in het hoger onderwijs als percentage van de bevolking van 18-25 jaar
Naar geslacht

Bron: CBS (Statline)


Monitor Trends in Beeld