Trends in Beeld

Aantal studenten in het hoger onderwijs als percentage van de bevolking van 18-25 jaar

Ten opzichte van 1950 is het aantal in het ho ingeschreven studenten sterk gestegen (van 5 naar 40 procent van de bevolking in de relevante leeftijdsgroep van 18-25 jaar). Vanaf 2010 vlakte deze toename enigszins af, maar in 2013 is er weer een toename zichtbaar van zowel mannen als vrouwen in het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs.

Aantal studenten in het hoger onderwijs als percentage van de bevolking van 18-25 jaar
Naar geslacht

Bron: CBS (Statline)


Monitor Trends in Beeld