Trends in Beeld

Aantal arbeidsjaren (incl. zelfstandigen) in de culturele sector ultimo 2004-2010

In totaal is er een toename tussen 2004 en 2010 in het aantal arbeidsjaren in de culturele sector van 1%. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de richting kunsten, met 34% meer arbeidsjaren dan in 2004. In de richting media & entertainment is er sinds 2009 een sterke daling te zien: het aantal arbeidsjaren in deze richting is met 22% gedaald ten opzichte van 2004.

2004 2009 2010 groei
2004-2010
Kunsten 44.636 57.914 59.995 34%
Media & entertainment 81.459 84.081 63.581 -22%
Creatieve zakelijke dienstverlening 62.419 76.080 66.495 7%
Totale culturele sector 188.510 218.066 190.073 1%

Aantal arbeidsjaren (incl. zelfstandigen) in de culturele sector ultimo 2004-2010

Bron: Maatwerk CBS


Monitor Trends in Beeld