Update Trends in Beeld

Nieuwsbericht | 16 mei 2012

Tegelijk met het aanbieden van het jaarverslag van het Ministerie van OCW aan de tweede kamer, zijn alle cijfers van Trends in Beeld die hier betrekking op hebben geactualiseerd. In deze eerste update van 2012 zijn de uitgaven voor onderwijs in 2010 te bekijken. Ook is te zien dat in het schooljaar 2010/11 bijna 3.8 miljoen mensen door de overheid bekostigd onderwijs hebben gevolgd. Bijna 8200 onderwijsinstellingen en 320 duizend fulltime arbeidskrachten hebben dit mogelijk gemaakt. Naast de cijfers voor onderwijs zijn ook enkele grafieken voor cultuur en wetenschap bijgewerkt. Zo is te zien dat het museumbezoek tussen 2007 en 2009 met ongeveer 7,3 procent is toegenomen. Het aantal promoties in de wetenschap is in 2010/11 gelijk gebleven aan het jaar daarvoor.

Onderstaande figuren zijn geactualiseerd

Blijf op de hoogte


Monitor Trends in Beeld